Min Strategi

Strategi är ett svårt ord att definiera...

Men jag tycker detta passar oerhört bra in på hur jag skulle definiera strategi:

"En strategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur vi ska tänka och agera för att uppnå målen."
"The art and science of planning and marshalling resources for their most efficient and effective use."

  Inte helt lätt att förstå sig på men med mina egna ord på svenska betyder det helt enkelt:
-Hur du tänker agera för att uppnå dina mål!

Hur tänker JAG agera för att uppnå MINA mål genom att investera i Aktier?

Det finns flera ganska vanliga strategier när man investerar i aktier, syftet är inte att ge en övergripande analys av de olika metoder som går att använda sig utav men jag tänkte ändå lista dem vanligaste här om någon är intresserad:

-Daytrading
-Swingtrading
-Långsiktig värdeökning
-Utdelningsplaceringar
-Hållbara investeringar

Daytrading

Är precis vad det låter som en strategi du kan använda dig av för att på extremt kort sikt köpa akter när dem går ner för att sedan sälja av dem igen när dem går upp. Oftast under en mycket kort tidsperiod. Detta kräver oerhört aktivt förvaltande av din portfölj och är oftast svårt att kombinera med jobb och övrigt i livet p.g.a den aktiva förvaltningen som krävs!

Swingtrading

Är en längre variant av Daytrading där man försöker köpa aktier på lite längre sikt - ett par dagar eller max 3-4 veckor - oftast om man tror att en aktie kommer stiga kraftigt på en rapport så kanske det är läge att köpa den när marknaden tror att den går ner inför en rapport. Då köper man "billigt" och säljer "dyrt". Swingtrading handlar om att försöka tajma marknadens förväntningar om en specifik aktie till din egen fördel.

Långsiktig värdeökning

Är förmodligen den mest vanliga strategin som helt enkelt går ut på att man försöker analysera ett bolags värde och köpa det när priset är lägre än vad det borde vara långt in i framtiden. Den här strategin betyder oftast långsiktigt ägande av en aktie där man kanske behåller den i flera år innan man tar hem vinsten.

Utdelningsplaceringar

Detta är strategin som denna bloggen handlar om. Det går ut på att placera dina pengar i företag som genererar vinst och delar med sig av vinsten till sina aktieägare genom aktieutdelning - även kallat Direktavkastning. Syftet är att på väldigt lång sikt öka värdet på sin portfölj genom att återinvestera alla utdelningar direkt i portföljen så att direktavkastningen ökar snabbare. Även kallat "ränta-på-ränta"-effekten. Det är en oerhört långsiktig strategi som man bör vara medveten om!

Hållbara investeringar

Det här är bara hokus-pokus i mina ögon men det finns en strategi som går ut på att bara placera sina pengar i bolag som uppfyller vissa etiska krav som t.ex endast tillverkar saker biologiskt och med solenergi, vindenergi, endast tillverkar i vissa länder eller vad det nu kan tänkas var. Personligen tycker jag det är helt idiotiskt att ens leta efter sådana bolag då strategi inom aktier ändå handlar om att öka värdet på din investering....då kan man inte titta på dem parametrarna. Antingen tjänar ett bolag pengar (går med vinst) eller så gör dem inte det, hur dem gör det spelar egentligen mindre roll ur ett investeringsperspektiv. Spelar ingen roll hur etiskt korrekt ett bolag är - det är bara bolag som genererar vinst som i det långa perspektivet kommer ge någon avkastning oavsett hur dem gör det!Det var en kortare introduktion till strategier....så åter till frågan:

Hur tänker JAG agera för att uppnå MINA mål genom att investera i Aktier?


Mitt långsiktiga mål är att generera tillräckligt mycket pengar på direktavkastning för att bli fri från jobb och "7-16"-cykeln som de allra flesta lever enligt. Jag kommer att använda mig utav Utdelningsaktier för att uppnå det målet.

Insättningar
Jag kommer att investera ca 20% av min nettolön varje månad i nya aktier. De kommer för det mesta att köpas in runt den 25:e i månaden men beroende på hur marknaden ser ut så kanske det blir fördelat över mindre inköp över den kommande månaden.

Belåning
Jag tverkar inte och räds inte att använda belåning på min portfölj och jag avser att ha den belånad till minst 4% och på sikt 10-20%. Där resonerar jag som såhär att om jag kan låna t.ex 10,000:- till en ränta på 0,99% men investera dem så att de ger en avkastning på t.ex 3% eller tom endast 2% så är det en vinst oavsett. Att lån och kredit är något fult är nog en av de mest intressanta påståendena jag hör när jag diskuterar ekonomi med folk.

Det är inte svårare än såhär: Någons kredit är någon annan persons inkomst.

Det finns dåliga lån och så finns det bra lån. För privatpersoner finns det nästan bara dåliga lån då man inte genererar mer penger på lånet än vad det kostar att underhålla. För företag är det extremt vanligt med hög belåning eftersom pengar Företag A lånar blir intäkter för Företag B. Låt mig förklara!

Ett företag lånar vi säger 10,000:-. De köper råvaror från två andra företag för 5000:- vardera. För råvarorna tillverkar företaget sedan en produkt som de säljer för 11000:-. Utan lånet på 10,000:- hade de aldrig kunnat göra investeringen på råvaror och således gjort en vinst på 1000:-. Samtidigt fick 2st andra företag 5000:- vardera i intäkter. Som kompensation för risken som kreditgivaren tog (oftast bank) så vill de ha 500:- (ränta).

Detta är ett exempel på ett bra lån. Motsvarande exempel från privatekonomin ser aldrig ut på samma sätt. Där slutar det alltid med att någon betalar mer för en produkt än vad dem hade gjort utan att låna. Här tror jag att de flesta missuppfattar vad skillnaden mellan bra lån och dåliga lån är.

Så för min del är det ett helt galet bra koncept som både Avanza och Nordnet använder sig utav där man kan belåna sin portfölj till en väldigt förmånlig ränta på 0,99%. Olika aktier har olika belåningsvärde men om man väljer sina aktier med omsorg så kvalificerar sig nästan alla aktier i en portfölj för belåning.

Så som jag ser det så kan jag köpa fler aktier till min portfölj på kredit. För den risken vill Avanza/Nordnet ha 0,99% av det belånade värdet som kompensation (ränta). Dessa aktier kommer att generera mer än 0,99% i direktavkastning och det är mellanskillnaden som jag behåller som mina intäkter.

Givetvis kan värdet på aktier gå upp och ned mer än direktavkastningen och detta kallas för hävstångseffekten. Det innebär att om en aktie går ner 10% och ger en direktavkastning på 5% så har du fortfarande förlorat 5% samt att du måste betala 0,99% ränta. I praktiken har du gjort en "förlust" på 5,99%.

MEN - man gör aldrig en vinst eller en förlust i aktievärlden innan man faktiskt köpt och sålt sina aktier. I resonamanget ovan så kommer direktavkastningen på 5% gå rätt in på ditt konto och betala av 5% av krediten. Oavsett om värdet på aktien gått upp eller ned så är du skyldig mindre pengar!

Jag tycker personligen inte att man skall vara rädd för att ta bra lån men att man bör undvika dåliga lån! Bra lån = lån som ger avkastning i långa loppet. Dåliga lån = lån som du bara betalar pengar för och som inte ger dig någonting tillbaka!

Aktieköp (och lite sälj)
Jag kommer att investera i relativt stabila bolag som genererar vinst och har en historiskt bra aktieutdelning till sina aktieägare och jag kommer inte att bry sig så mycket om i fall en kurs går upp eller ner utan jag kommer fortsätta att köpa på mig om jag anser att det är attraktivt.

Jag tittar på en hel del parametrar innan jag bestämmer mig för om jag skall investera i ett bolag eller inte. Genom alla åren med aktier har jag lärt mig att siffror betyder mer än vad marknaden generellt sett tycker.

Så mina kriterier för köp kommer vara lite flytande men övergripande:
-Bara köpa i "bolag" som genererar vinst eller historiskt sett genererat vinst majoriteten av sina år på börsen.
-Bara köpa i "bolag"som delar med sig av sin vinst genom aktieutdelning.
-Sprida riskerna genom att köpa ungefär lika mycket i varje bolag fördelat över olika valutor och olika geografiska regioner.
-Alltid köpa aktier som den kommande 30-dagars perioden kommer ge mig utdelning.
-Alltid "skatteplanera" genom att sälja bolag som tappat i värde under nyårsveckan för att sedan köpa tillbaka dem direkt. Detta gör jag för att jag vill kunna göra ett förlustavdrag på deklarationen nästa år, bryr mig inte ett skit om courtaget då jag tjänar mer på att få ner min årsinkomst!

Utdelningar
Jag kommer alltid att återinvestera mina utdelningar direkt men sällan i de bolagen som gav mig utdelning. Till skillnad från många övriga kommer jag att försöka att använda utdelningen för att minska belåningen och sedan använda mina köp (och mer belåning) för att köpa på mig i bolag som kommer ge utdelning den kommande månaden.

Förutom att återinvestera utdelningarna försöker jag sprida ut dem hyffsat jämnt fördelat över hela året så det alltid är ett konstant flöde av inkomster för att hjälpa till med belåningen.

Behöver jag öka mina intäkter en viss månad där jag är "svag" rent utdelningsmässigt så letar jag snarare efter andra bolag att investera i som ger utdelning den månaden än att öka i ett bolag jag redan har. Huvudstrategin är att min "viktning" skall vara helt balanserad över antalet innehav för att minimera risken över tid.

Viktning
Det här är något som är oerhört svårt att få till även för den med mest erfarenhet. Historiskt sett finns det väldigt många exempel på bolag som kan sänka en hel portfölj "för bolaget är ju för stort för att kunna gå under". NEJ! Alla bolag har potential att gå under förr eller senare. De allra flesta gör dock rätt i att behålla sina aktier men det finns faktiskt skrämmande exempel på hur stora bolag som "inte kunde gå under" vägrat anpassa sig till rådande marknadsläge med konkurs som enda alternativet.

Dessa bolag har överlag följande tre egenskaper som man bör passa sig för:
-Har historiskt sett haft en bra vinst varje rapport för att sedan göra förluster i flera rapporter i rad, oftast i minst 2-3 år.
-Har historiskt sett aldrig sänkt sina utdelningar (om de gett utdelningar) förutom extremt korta perioder (IT-Bubblan, Fastighetskrisen, Finanskrisen etc) för att sedan öka den igen. Om ett bolag sänker sin utdelning och sedan antingen fortsätter sänka den eller inte ökar den igen inom kort är detta ett varningstecken man skall ta på väldigt stort allvar!
-Har historiskt sett aldrig betalt ut mer pengar till sina aktieägare än vad man tjänat.

Det ligger såklart mer än detta bakom de flesta stora bolags konkurser men varningstecknen fanns där långt innan konkursen sker. Allt hänger egentligen ihop. Ett bolag som genererar vinst har möjlighet att leverera direktavkastning. Ett bolag som gör förlust bör inte dela ut några pengar för det året.

Med det sagt så tänker jag försöka vikta min portfölj extremt symmetriskt:
-Inköpsvärdet på samtliga aktier jag äger skall vara identiskt. D.v.s en portfölj med 50 aktier skall ha ett inköpsvärde på 2% av insatt kapital.
-Äga investmentbolag som investerar i flera olika branscher och storleksordningar. (small, medium, large-cap)
-Äga mycket "basvaror" som alltid kommer att behövas även i en kommande lågkonjunktur. (T.ex blöjor, kosmetika, mat, fastigheter, cigaretter, energi, kommunikation)
-Fördelat med övervikt mot SEK då stockholmsbörsens historik talar om att den gått relativt mycket bättre i dåliga tider jämfört med t.ex amerikanska. Men även USD & EUR måste in i portföljen!
-Väldigt lite vikt mot bolag som bara har hög direktavkastning.
-Större vikt mot bolag som historiskt sett ökar sin utdelning varje år.

Summerar man ihop detta så skall jag försöka att få ihop portföljen något såhär:
-20% investmentbolag med god utdelningshistorik.
-20% i starka svenska bolag som levererar basvaror.
-20% i utländska bolag som levererar basvaror.
-20% i bolag som hanterar infrastruktur.
-10% i bolag med hög direktavkastning
-10% i bolag med betydligt högre risk, t.ex preferensaktier.

Fokus på samtliga bolag kommer vara utdelningshistorik och framförallt övervikt mot bolag som höjt utdelningen i flera år!

Det här är en viktning som kommer vara oerhört svår att få till med den strategin jag valt att köpa in alla bolag till lika stor summa. Jag kommer alltid att få svårt att hålla viktningen då det faktiskt är mer viktigt att investera i bra bolag än att koncentrera sig allt för mycket på att upprätthålla en slaviskt korrekt fördelning i sin portfölj.

Ovanstående viktning är hur jag vill att portföljen skall se ut när det totala inköpsvärdet är 500,000:- fördelat över 50 olika bolag. Så vägen dit kommer givetvis vara lite krokig men det får ni stå ut med!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar